“Светците от долината на Русенски Лом – покровители на два православни народа”

В зала „Русе“ на Историческия музей може да бъде видяна временната изложба “Светците от долината на Русенски Лом – покровители на два православни народа”. Автор на временната експозиция е уредникът Евгени Георгиев. Изложбата представя долината на река Русенски Лом като своеобразна местна Света гора – култов център, чиято важност е от значение за българи и румънци. Обозначени са отделни места, обвързани с изявите на местни светци, като се описват скалните обители и живота на светеца.
Скалните църкви се появяват през Късната античност, има ги преди и след приемането на християнството в България. Изживяват истински възход през Второто царство (XII-XIVв.), а някои от тях просъществуват и до днес.
През вековете с манастирите от долината на Русенски Лом са обвързани важни духовни водачи като Св. патриарх Йоаким I, Св. Димитър Басарбовски, Св. Теодосий Търновски, Св. Теофана Басараб, Св. Софроний Български, Св. Сергий Къпиновски, както и светият отец Антони от Крепчанския манастир.
Това е първата изложба, създадена на български и румънски език от Русенския музей, като заявка, че ще пътува, за да потърси интереса на северните ни съседи.