Project Description

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” – гостуваща изложба, подготвена от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките

Зала “Русе” на Историческия музей и Лапидариум