Писмата на Хилда Искович до Мара Малчева

Съдържанието е дигитализирано в рамките на проект „„Албумът Искович“ – дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и интерпретация на наследство“ по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе-град на свободния дух“, която се осъществява с подкрепата на „Еконт Експрес“ ООД.

Запазената кореспонденция между Хилда Искович и Мара Малчева дава възможност за реконструкция на разказа за една известна фамилия със значителен авторитет в русенското общество в периода между войните. Хилда е снаха в семейството на русенския индустриалец Алберт Искович, а Мара е съпруга на инженер Петър Малчев – електрифицирал Русе. Съхранените епистоларни документи разкриват съдбата на семейството на фабриканта Александър Искович (най-големия от децата на Алберт Искович). Писмата на Хилда Искович от Америка, адресирани до Мара Малчева, Европа (България, Русе) „разказват“ живота на семейството. Те са запазени от  дъщерята на Мара – Ветка Малчева. От тях може да се възстанови частично картината на живота им в България, преди обстоятелствата да наложат тяхното емигриране, както и да се проследи установяването им в новата родина – САЩ. За визуализиране на съдържанието на писмата помагат и множеството съхранени снимки, с които Хилда придружава описанията си. „Албумът „Искович““ съдържа основно снимките, изпратени от Хилда до нейната приятелка в Русе като илюстрация на съдържанието на писмата. Първото запазено писмо от тази епистоларна връзка е с начална дата 18 септември 1941 г. Съдържанието му подсказва, че кореспонденцията не започва с него. То е отговор на получено от Малчева писмо, около година след установяването на Искович в Америка. Последното е от 7 август 1981 г., с което уведомява приятелката си, че е болна.