КРЕМЕНА ТОДОРОВА

Кремена Атанасова Тодорова

Е-mail: kmiteva83@gmail.com
Сл. тел. : +359 82 825 003

Националност: Българка

Трудов стаж
2009 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Нова история”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
Докторант по История на България в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
2013 г. – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Психология
2009 г. – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Български език и история

Майчин език: Български

Публикации:
Промяната в облика на град Русе през 19 в. – Сборник с научни публикации, т. 2, по проект към Нов български университет „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“
Позицията на Русенската търговско-индустриална камара по въпроси от външната търговия в края на XIX и началото на XX век. – Алманах за историята на Русе, т. XVII.
Позицията на Русенската търговско-индустриална камара за сключването на търговски договор с Aвстро-Унгария (1905 – 1909). Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето. 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на ученеите – Русе.
Ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на висши учебни заведения и изследователски институти в Русе, Свищов и Плевен. – „Идеи, идеали – възход и крушение“, Русе, 2019.