Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“.

2021-10-18T10:03:39+01:00

Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – [...]

Излезе от печат том XXIII на Регионален исторически музей – Русе – „Етнографските музеи на българските градове“.2021-10-18T10:03:39+01:00

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството

2021-10-11T08:10:22+01:00

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на [...]

Представяне на Ивановски скални църкви във форум за интерпретация на наследството2021-10-11T08:10:22+01:00

Участие на уредници от музея в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“

2021-10-01T08:38:28+01:00

Участие на уредници от музея в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни [...]

Участие на уредници от музея в Петнадесетите международни Цар-Шишманови дни в Самоков и четиридесет и първите научни четения на Асоциация „Онгъл“2021-10-01T08:38:28+01:00

„Лято в музея“

2021-06-30T13:15:52+01:00

Летни едноседмични занимания за деца в музея (по едно издание [...]

„Лято в музея“2021-06-30T13:15:52+01:00
Go to Top