Традиционни сюжети

Обредност и вярвания

Мартинки

Дента спроти Марта сучат цървено и бело, предено со цело; и утрината го клавает на децата на гърло, на ръце и нодзе за здравье. Тие се викает мартинки и …

Мартеници

През последния ден от февруарий момите усукват „наедно” червен и бял конец от вълнена прежда и го оставят да пренощува завръзват за стъблото на червен…

Марта

Март е най-опакият месец, ама той носи здравето. Тогава идат щъркелите, лястовиците, техните гнезда не ги събаряме – да не разсърдим Марта …

Марта

На първия ден на Марта майката на рано ще върже нещо червено – да се засмее баба Марта, ще сложи ситото до него – да е сита годината. Майка ми не даваше …

Марта

Изнасят навън бяла риза, червена престилка – стоят само един ден. Всички дрехи изваждат навън – обикновено ги мятат на тел. Правят това, за да имат …

Празник на марти

Кът видим цвят на сливите, мартите ша са вържат на дървото  – бяло и червено. Едното – бялото, са пази още от Заговезни, когато се зашива кокошката …

Марта

На Марта (1 март) най-старата жена излиза от къщата на прага и пита:
– Какво имате?

Посрещане на баба Марта

Бабите кат излязат по-рано малко го заголват – гащи нямат, да почерней дупето. Да не се повредили те. Кат стане мама, най-напред ще сложи алена …

За първи март

На първи март – аз тъй съм запомнила – изтърсва се юргана, завивките, дет спиш, за да нямаш бъхли, и се мята червен парцал. Вържеш го на телта си или …

Марта си дере ризата

У нас преди Баба Марта да дойде, започваше да ни се разказва  – тя как ше дойде, как тя има двама братя: Малък Сечко и Голям Сечко и ако те са й …

Пословици и поговорки

Пословици и поговорки

Времето през марта като малко дете.
Изменява се като през марта времето.
Като пръдне Марта в армея , вече не се яде.
Марта до деветините е сърдита …

Приказки

Бабини дни

Последните дни от Марта се викает бабини дни, кои обикновено сет студени, и ветарливи. Тие дни се зедени от Априля ево како. Една стара жена по излегвенйето от Марта, како виде, че времето беше …

Откъде води името си горската местност баба в Ботевградско

Има един камик в гората, та му казват Баба. Една бабичка си имала кози, та ги пасла. Като дошла да си върви марта, тя тогава казала: Циц, козе, на планина! …

Защо баба Марта ту се сърди, ту се смее

Някога имало саде единайсе месеца. И оние били се мъже. Най-голям бил Голям Сечко, най-малък – Малък Сечко. И като били саде мъже, требало и да си къщуват самички. Докът били млади, шетнята …

Един сиромах и баба Марта

На първия ден на Марта майката на рано ще върже нещо червено – да се засмее баба Марта, ще сложи ситото до него – да е сита годината. Майка ми не даваше …

Девойчето и дванадесетте месеца

Една жена имала две дъщери: едната била нейна, а другата — заварена. Своята дъщеря тя обичала много, а заварената, да би могло, в капка вода би удавила …