Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Върбин Добрев Върбанов

Роден в гр. Русе на 21.07.1972 г.
Уредник в отдел “Археология” на РИМ – Русе
E-mail: ramonearhaeology@abv.bg

Образование:

1997-1999 специалност “Археология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, магистър
1994-1997 специалност “Археология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бакалавър
1991 ТДВА “Ангел Главчев”, гр. Русе

Професионален опит:

От 2003 уредник в отдел “Археология” на Регионален Исторически Музей – Русе

Чужди езици:

Руски език – говоримо
Английски език – говоримо
Румънски език – първо ниво

Участие в археологически разкопки:

2005-2010 Късноантичен кастел Sexaginta Prista при гр. Русе (ръководител)
2007, 2009-2010 Късноантично укрепление край с. Сваленик, Русенска област
2009 Тракийска гробница при с. Гагово, Търговищка област
2006-2009 Антична крепост Trimammium край с. Мечка, Русенска област (ръководител)
2007-2008 Антично селище край с. Горско Абланово, Търговищка област
2006 Многослоен обект Калето при Мездра, Врачанска област
2005 Скално светилище “Водна – Тъмно” край с. Табачка, Русенска област (заместник-ръководител)
2003 Скално светилище Бегликташ, при Приморско, Бургаска област
1996 Късноантична крепост Ятрус при с. Кривина, Русенска област
1996 Археологически проучвания по трасето на газопровод край Радомир, Пернишка област
1995 Археологически резерват “Сборяново” при с. Свещари, Разградска област

Участие в теренни обхождания:

2010 Землището на с. Зараево, с. Садина и гр.Попово, Търговищка област
2009 Землището на с. Иван Вазово и с. Песнопой, Пловдивска област
2009 Землището на с. Гагово, с. Крепча и гр.Опака, Търговищка област
2008 Землището на с. Люти брод, Врачанска област
2006 Землищата на Поморие и с. Бата, Бургаска област

Научни публикации:

1. В. Върбанов. Варварски нашествия в днешния Русенски регион през ІІ-ІІІ век, по нумизматични данни. – Известия на Исторически музей – Русе, 6, 2000, 136-143.
2. В. Върбанов. Отново за находката от денари от с. Червена вода, Русенско. – Есенни четения Сборяново. Земеделието в живота на хората – възможен прочит, 3, 2005, 209-214.
3. В. Върбанов. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180-192 г.).- Известия на Регионален Исторически Музей – Велико Търново, 2005, ХХ, 117-124.
4. В. Върбанов. Сексагинта Приста и дакийските войни на Домициан. – Известия на Регионален Исторически Музей - Русе, ІХ, 2005, 66-72.
5. В. Върбанов, Н. Русев. Находка от провинциални бронзови монети от с. Звезда, Търговищко. В: Монетите и банкнотите – възможен прочит. Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, 107-120. 
6. В. Върбанов, Д. Драгоев, Д. Иванов. Спасителни археологически проучвания на територията на римския касател Сексагинта Приста в Русе, Археологически открития и разкопки през 2005 г. XLV, 2006, 193-196.
7. В. Върбанов, Д. Драгоев. Археологически разкопки на територията на кастела Сексагинта Приста (2005-2006 г). – Есенни четения Сборяново. Селищен модел в Североизточна България, 4, 2006, 74-83.
8. Д. Драгоев, В. Върбанов. Находка от провинциални бронзови монети от с. Дриново, Търговищко. - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, Х, 2006, 223-242.
9. В. Върбанов. Характеристика на керамичния комплекс от античната, средновековна и късноосманска епоха от пещерата “Водна” при с. Табачка, Русенско. - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІ, 2007.
10. В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически проучвания на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, 260-262.
11. В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, 262-263.
12. В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, 346-348.
13. В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически проучвания на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, 348-350.
14. В. Върбанов. Варварски нашествия по поречието на Струма през епохата на Принципата. - Известия на Регионален Исторически музей – Кюстендил, XIV, 2007, 195-206.
15. В. Върбанов. Нови данни за находката от провинциални бронзови монети от с. Звезда, Поповско. – Попово в миналото, 5, 2008, 77- 85.
16. В. Върбанов. Колективните монетни находки от І-ІІІ век като исторически извор. Съкровище и сакрална топография, МИФ 13, 2008, 161-170.
17. В. Върбанов, Д. Драгоев. Тракийски ямен комплекс при Русе (предварително съобщение). Тракия и околния свят, 2, МИФ 14, 2008, 404-420.
18. В. Върбанов. Находката от денари от с. Долна Оряховица, Великотърновско и събитията в Долна Мизия и Тракия през втората половина на ІІ в. – Сборник в чест на Александра Милчева, 2008, 381-391.
19. В. Върбанов. Три ями от ІІІ век от територията на римската крепост Тримамиум. – Есенни четения Сборяново. Предизвикателствата на теренната работа, 6, 2008, 74-83.
20. В. Върбанов. Тракийски ямен комплекс при Русе (проучвания през 2007). - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІІ, 2008, 149-187.
21. В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев, М. Димитров. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. Археологически открития и разкопки през 2008 г., 2009, 426-430.
22. В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. Археологически открития и разкопки през 2008 г., 2009, 430-432.
23. В. Върбанов. Колективни монетни находки от II-III век от Търговищка област. - Известия на Регионален Исторически музей – Търговище, ІІ, 2009, 19-32.
24. В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев, М. Димитров. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум, община Иваново. Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, 317-320.
25. В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, 320-321.

1. V. Varbanov, D. Dragoev, N. Rusev. Archaeological Research within the territory of the Roman Fort Trimammium (a preliminary report). International Colloquium, Calaras. Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, XIII, 2008, 159-169.
2. V. Varbanov, D. Dragoev. The Thracian Pits Complex in Rousse (excavations in 2006) – Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceeding of the International Colloquium, Brasov, 2007, 243-264.
3. V. Varbanov. Barbarian invasions in the provinces of Moesia Inferior and Thracia between AD 138-192 (According to the numismatic data). - Lower Danube in Antiquity (VI c BC – VI c AD), ed. L. Vagalinski, 2007, 153-170.
4. V. Varbanov, D. Dragoev. Archaeological excavations within the territory of the Roman Fort Sexaginta Prista (a preliminary report). - Istros, XIV, 2007, 227-243.
5. V. Varbanov, D. Dragoev. A New Thracian Pits Sanctuary in Russe (a preliminary report) - Istros, XIII, 2006, 181-193

 

под печат:

В. Върбанов. Находка от антониниани от с. Кестеняво, Търговищко. – Известия на Исторически музей Омуртаг V
В. Върбанов. Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе през 2009 г.  - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV.
В. Върбанов. Монети от сондажни проучвания на територията на римски викус край с. Горско Абланово, Поповско – Попово в миналото, 6
В. Върбанов. Находка от антониниани от сграда с хипокауст в Тримамиум (проучвания през 2009 г.) - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV.
В. Върбанов. Късноелинистическа керамика от средновековния град Червен. - Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV.
В. Върбанов, Н. Русев.Ями от ІІІ век, открити на територията на римската крепост Тримамиум. – Разкопки и проучвания.
В. Върбанов, Д. Драгоев.Тракийски ямен комплекс в Русе - съставни елементи, интерпретация и хронология. – Разкопки и проучвания.
Върбанов, Н. Диянова. Римски монети от проучването на светилището в местността Червената скала при с. Живково, Шуменска област – Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 7
V. Varbanov. Late Hellenistic anepigrphic amphorae stamps from Northeastern Bulgaria. Archaeologica Bulgarica.