25-та Нощ на прилепите в Европа 15.10.2021 г. (петък) в Исторически музей

17.00 – 19.00 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Образователни игри.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им. Демонстрация, в която участвате ВИЕ – в ръкавиците на прилепаря.
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – „Да си изработим прилеп“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Пещери, възли и техники. Занимателни игри с Пещерен клуб Приста“ към Туристическо дружество „Приста“
Място: Исторически музей
17.00 – 19.00 ч. – Светлинно и музикално шоу, посветено на прилепите
Място: Исторически музей
19.15 – 20:00 ч. – Презентация „Животът на прилепите в „тъмното“. Демонстрация с детектор и нови технологии за дистанционно изследване на прилепите.
Място: Исторически музей
Партньори: Пещерен клуб „Приста“ към Туристическо дружество „Приста“ – Русе, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, СНЦ “Зелени Балкани”, EUROBATS.

25 години Нощ на прилепите в Европа!
Информационната кампания Нощ на прилепите в България ще се отбележи през 2021 година благодарение на приноса и доброволния труд на всички партньори в кампанията.
Нашата цел е да покажем, че прилепите не са страшни, а само различни. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни.
Прилепите унищожават насекомите – вредители в селското стопанство и подпомагат борбата с комарите в града като едно малко прилепче може да изяде 1000 комара на вечер. Един от начините за опазване на прилепните колонии е съхраняване на техните местообитания – пещерите. Много от тях са обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.
https://greenbalkans.org/25-godini-Nosht-na-prilepite-v…
Какви събития предстоят?
Презентации, детски рисунки, прилепна гимнастика, „прилепни игри“, различни ателиета и томболи, арт работилници, изложби, викторини, презентации и филми ще провокират интереса към тайнствения живот на прилепите.
Тази година се отбелязват 30 години от Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и 25 години от отбелязването на Нощта на прилепите в Европа!
Виновни ли са прилепите за COVID-19?

Становището на EUROBATS по темата https://greenbalkans.org/…/STANOVIShtE_OTNOSNO_PRILEPITE_I…
Фесйбук събитието за всички населени места: https://www.facebook.com/events/1118098768725738/?active_tab=discussion