Дарение за отдел “Нова история” на Регионален исторически музей – Русе

Отдел „Нова история“ на Регионален исторически музей – Русе получи дарение юбилейна кърпичка с лика на Христо Ботев. Дарението е направено от Мария Митева Йовчева от Русе. Кърпичката е от 1926 г. и е “спомен по случай 50 годишнината от смъртта на поета (1847-1876)”. Принадлежала е на дядото на дарителката – Йовчо Митев Маринов, който е участвал в ПСВ. Тази кърпичка му е подарена по време на честването на празника.