Уредникът от Русенския музей д-р Искрен Великов ще вземе участие в Дискусионния колоквиум „Регионалните изследвания – нови методи и перспективи за създаване на музейни продукти“. Темата на неговия доклад е „Музеите на Възраждането и техните публики“.

Колоквиумът има за цел да стимулира дебат и да изгради компетентност на музейните служители относно същността, формата и методологията на регионалните изследвания. Предвид функциите на регионалните музеи като институции, които имат за цел да проучват и популяризират локалната история, развитието на дискусия в това поле ще даде насоки за новите възможности, които предоставят регионалните изследвания. Музеите са тези, които съхраняват записите (материални и нематериални) на местната памет. Съвременните методи на изследване предоставят възможност на своите публики да видят една нова интерпретация на съхранявания в музейните фондове културен капитал, което би могло да допринесе за нови форми на интерпретиране и представяне на културните ценности.

Събитието ще се проведе на 28-29 април 2023 г., а негов домакин е Регионален исторически музей – Силистра. Крайдунавският музей е партньор на музея в Добрич за реализацията на проект за повишаване капацитета на музейни специалисти в сферата на регионалните изследвания, финансиран от Национален фонд „Култура“.