Етнографът Искра Тодорова ще вземе участие в Националната научна конференция „Музейните колекции и постоянните експозиции“, която стартира днес в Шумен.

Двудневният форум има за цел да провокира научни дебати по проблемите на фондовата и експозиционната дейност в институциите, работещи с наследство. Искра Тодорова ще участва с темата „Колекцията от мартеници и първомартенски картички на Регионален исторически музей – Русе – формиране, проучване, дигитализация и споделяне”. Презентацията ще запознае присъстващите на събитието с каталога на колекциите от мартеници и първомартенски картички, който е дигитален и достъпен на официалния сайт на музея. Ще бъдат представени предварителните проучвания, събирателска дейност и научна обработка. Самият каталог е първият в България, който показва дигитализирани мартеници като културни ценности от фонда на музея. Осъщественото предварително проучване е съществен принос в регистрацията на живо културно наследство, което стъпва на традицията, като я развива, обогатява и намира място, както в съвременните научни търсения, така и в пространствата на музея – реални и виртуални.
Организатор на научния форум е Регионален исторически музей – Шумен.