Специалисти от Регионален исторически музей – Русе взеха участие в Научна конференция “Дебати в музеологията” в Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.

Проф. д-р Николай Ненов говори за Сливенските етнографски музеи, а д-р Искрен Великов направи опит за реконструкция и прочит на археологическите експозиции на Русенския музей през 50-те години на ХХ век. Етнографът Десислава Тихолова представи концепция за наратив за изложбата “Разкази от окопите”, а експертът “Връзки с обществеността” Силвия Костадинова се фокусира върху експонатите с истории и съвременното изкуство като предизвикателство пред българските музеи.