Музейните педагози Магдалена Трифонова и Виктория Друмева се включиха в Първата национална среща на музейните педагози, която се проведе на 1 март в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките в София.

Сред целите на форума бяха обмяна на опит, реализиране на сътрудничества и развитие на бъдещи съвместни проекти.
Дискусионните панели се фокусираха върху ролята на музеите за осигуряване на съвременна образователна среда в контекста на неформалното образование, представянето на добри педагогически модели и практики в подкрепа на общото образование, както и обсъждането на нови възможности за взаимодействие между музеите и образователните институции. Пред присъстващите Магдалена Трифонова представи образователната програма „Русезнание“, а Виктория Друмева интерактивни методи за обучение в музея.
Образователната програма на Русенския музей се нарича „Русезнание“, а фокусът ѝ попада върху местното културно и природно наследство, неговото изучаване, популяризиране и споделяне. Тя стартира през учебната 2008/2009 г. с четири образователни модула. Днес, благодарение на усилената работа на двете музейни педагожки, образователната програма реализира 19 образователни модула, които обхващат всички девет експозиции на музея. Създадени са учебни помагала и други помощни материали за всеки отделен модул, което улеснява възприемането на съдържанието, прави го динамично, атрактивно и желано от децата и техните преподаватели.
През изминалата 2023 година музейните педагози на Русенския музей са провели 80 занимания, през които са преминали 1571 деца.