Музейните педагози на Регионален исторически музей – Русе участваха в конференция с международно участие в Природонаучен музей – Черни Осъм.

Конференцията беше с тема „Биосферни паркове и природно наследство“ и се проведе в рамките на проект „Образователни и културни аспекти при представянето на природното наследство – обекти на ЮНЕСКО – в център „Биосфера“ на Природонаучен музей с. Черни Осъм“.
Магдалена Трифонова и Виктория Друмева представиха пред аудиторията обучителните програми, които Русенския музей предлага на своите посетители. В конференцията участваха специалисти от Австрия, Финландия, Германия, Франция и България.
Конференцията има за цел да проучи модели на най-добри практики от различни биосферни резервати по темите за образование за ученици, както и за образование за устойчиво развитие на всички възрасти. Тя се фокусира върху работещи модели за информиране и включване на населението, които ще спомогнат за създаването на функциониращо управление с участието на биосферния резерват Централен Балкан. Друга важна цел е повишаването на обществената осведоменост, както и повишаването на ангажираността на местните общности с фокус върху младежта.