Етнографът Десислава Тихолова е поканена като лектор за конференцията на Асоциацията за славянски, източноевропейски и евразийски изследвания (АСИЕИ) в гр. Филаделфия, Пенсилвания, САЩ.

Научният форум се провежда в периода 30 ноември – 3 декември. Панелната сесия е озаглавена “Български мигрантски истории в контекста на колонизацията и деколонизацията: културни идентичности между Изтока и Запада”, организирана от Асоциацията по българистика и приета от АСИЕИ за годишната им конференция през 2023 г. В рамките на събитието г-жа Тихолова ще представи темата „Случаят „Еберхард Унджиян” – от семейна миграция към мобилност”. Познатият на повечето русенци Еберхард Унджиян – биолог, изследовател, публицист, преводач и бивш музеен служител в отдел „Природа”, публикува своята автобиография в Известията на Регионален исторически музей Русе. Този текст, заедно с текстовете на две интервюта относно житейските му пътища и препятствия, конструират специфичен мигрантски модел, който задвижва механизми на мобилността и културната адаптация в една винаги нова (чужда) среда. Роден в Германия от баща арменец и майка германка, той емигрира в България в годините на Втората световна война, където попада в съвършено различна среда – „трябваше да уча три езика – арменски, защото съм дошъл в арменско семейство, български, защото е езикът на държавата и френски, защото е езикът на търговията. И изобщо всички от семейството говореха френски”, разказва спомените си Унджиян.