Увеличаване на посещаемостта в обектите си отбелязва Регионален исторически музей – Русе през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

За изминалите 12 месеца от годината през музейните пространства са преминали 78672 човека, което е с 25 744 души повече в сравнение с 2021 г. и с 43652 повече от 2020 г. Може да се каже, че цифрите от 2022 г. вече се доближават като показатели до времето преди ограниченията, налагани заради COVID кризата. През 2019-а г. обектите на русенския музей приеха 79062 човека, но още през следващата година пандемията ги редуцира до 25020 човека – цифра, обичайна за периода 2003-2004 година. Въпреки че посетителският поток постепенно започна да възвръща обичайния си интензитет от преди пандемията, характерът му вече е различен. Прави впечатление, че и през 2022 г. музейните обекти разчитат основно на родните туристи, нещо, което бе характерно и през 2021 г. Чуждестранните групи са едва 18 % от всички посетители на музея. Разликата е доста чувствителна в сравнение с 2019-а г. – годината, непосредствено преди пандемията, когато чуждестранните гости на музея са били 30%. Ниските показатели на туристите от чужбина се дължат на несигурността след здравната криза, както и страхът, който тя поражда у пътуващите. Въпреки че обстановката в много страни през 2022 г. вече е стабилна, хората все още колебливо планират пътувания на далечни дестинации още повече, че резервациите с туроператорите се правят от предходната година – 2021- а година не дава яснота по отношение на развитието на ситуацията с COVID, поради което и заявките на туристическите групи са ограничени. Графикът на круизните кораби, с които предимно чуждестранните туристи пристигат по Дунав, е свит през 2022 г. и заради рефлексиите на COVID, но и заради ниските нива на реката, които също доведоха до отмяна на групи. Други туристически агенции, с които русенският музей си сътрудничи активно, все още не са възобновили активната си дейност и през изминалата година изобщо отсъстват от работния график на музея – част от тях осигуряваха многобройни групи от японски и китайски туристи основно за Ивановски скални църкви. Сега те отсъстват. Въпреки липсата на упоменатите групи, статистиката показва, че експозициите постепенно възвръщат обичайния си ритъм на живот по отношение на броя посетители, преминали през тях, но разчитат основно на родния туризъм. През 2022 г. българските граждани в русенския музей са били 60420 човека, като най-голям е делът на индивидуалните посетители – 25556 човека. След тях се нареждат пенсионерите – 8596 души. Учениците, посетили обекти на музея през предходната година, са 19371 – 24%. Преобладаващата част от тях пристигат в музея със семействата си, по програмата „Русезнание“ или по линия на Националната програма „Музеят като образователна среда“. Другата част са привлечени от музейни проекти, работилници и трите издания на „Лято в музея“. Посочените данни за присъствието на подрастващи не включват мащабни събития като Нощ в музея, Детска нощ в музея, Международна нощ на прилепите, Международния ден на лешояда, които традиционно привличат множество деца в музейните пространства. Експозицията с най-голям брой посетители през 2022 г. отново е Екомузей с аквариум – 19143 човека, а след него се нарежда обектът на ЮНЕСКО – Ивановски скални църкви с 16835 човека. С устойчив брой гости през годините, тази също, е Историческият музей. Високи показатели през последните години бележи Средновековният град Червен. Това се дължи както на добрата локация на обекта – в красивата долина на Русенски Лом, така също и начина на презентация на културното наследство – увлекателни разкази, нови интерпретационни табели, инструменти за визуализация от ново време. Средновековният град Червен е и действащ археологически обект, което осигурява на посетителите пряк досег и знания за новостите в теренните проучвания на територията. В неговите предели се проведоха джаз и класически концерти, Фестивал на обредния хляб, които привличат разнообразна аудитория. Високи са и показателите на посетителския интерес и към Пантеона на възрожденците след неговото цялостно обновяване и внедряването на 360 градусова мултимедия.