На петия ден от „Седмицата в памет на Ангел Кънчев по повод 150 години от неговата саможертва в името на Отечеството“, организирана от Регионален исторически музей – Русе, предоставяме информация за публични места, носещи името на Ангел Кънчев.

Освен с паметници и плочи, паметта на революционера в Дунавския град е съхранена и чрез номинациите на разнообразие от институции и публични места.

Основно училище „Ангел Кънчев“
Русе, ул. Българска Морава 6
Училище „Ангел Кънчев“ е едно от първите учебни заведения в града. То е наследник на училище „Св. Георги“, което се намирало в двора на едноименния храм. След пожар през 80-те години на ХІХ век, Русенската община взема решение за строеж на ново училище на сегашното му място. В двора на учебното заведение се намира една от малкото постройки от периода на османския Русчук – една от градските чешми, издигнати през ХVІІІ век.
https://registarnauchilishtata.com/оу-ангел-кънчев-русе; https://www.facebook.com/groups/151276791630243/

Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“
Русе, Образцов чифлик
Учебното заведение е наследник на създаденото от Мидхат паша модерно земеделско стопанство Образцов чифлик (Нумуне чифлик), за чийто управител е трябвало да бъде назначен Ангел Кънчев след обучението си в земеделското училище в Табор. С Указ № 448 / 20.06.1883 г. княз Александър І тогавашното нисше практическо училище е превърнато в средно земеделско училище. През 1952 година училището се преименува “Селскостопански техникум”, а през 1976 година техникумът е обявен за образцово училище. От 1983 година учебното заведение носи името на революционера Ангел Кънчев.
https://www.pgss-ruse.com/

Народно читалище „Ангел Кънчев-1901“
Русе, ул. Николаевска 81
Читалището е основано на 26.10.1901 г. под името „Св. Георги“, преименувано през 1945 г. на „Ангел Кънчев“. През 1925 г. е построена първата собствена сграда на институцията – върху терен, дарен от тогавашната Русенска община. Още тогава, читалището започва прожекции на филмови продукции, а приходите от тази дейност помагат през 1938 г. да бъде построен и открит читалищен киносалон. Институцията се превърща в привлекателно място, а авторитетът му нараства.
https://angelkanchev.com/
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Русе, ул. Студентска 8
Учебното заведение е основано през 1945 г. като Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС). От 1995 г. е със статут на университет, чийто патрон е революционера Ангел Кънчев.
https://www.uni-ruse.bg/

Улица „Ангел Кънчев“
Една от улиците в централната част на Русе носи името на революционера Ангел Кънчев. В нейното начало е бил поставен първият паметник на А. Кънчев в града. Днес тя свързва улиците Георги Раковски и Цар Освободител, и е забележителна с това, че е една от малкото, които никога не са били преименувани.

Блок „Ангел Кънчев“
Русе, ул. „Петко Д. Петков“ 4
За разлика от повечето български градове, в Русе жилищните блокове много често са обозначени с имена, а не с номера. Тази практика е разпространена още от времето на издигането на първите жилищни кооперации в страната в периода между двете световни войни и е продължена в първите години след 1945 г. По това време част от масивните еднофамилни сгради в града се надстрояват с още два или три етажа и се превръщат в апартаментни сгради, а обитателите им избират идилични наименования като „Блян“, „Зора“, Надежда“. Тази практика е продължена и през следващите десетилетия, но имената вече включват известни фигури от Възраждането, както и от близкото тогава минало.
През 60-те години на ХХ век, на ул. „Петко Д. Петков“ № 4 е издигнат жилищен блок, приел името на Ангел Кънчев. Четириетажната сграда се намира в непосредствена близост до улицата, носеща името на революционера, както и до мястото, където до края на 50-те години на ХХ век се е издигал първия бюст-паметник на героя в Русе.