Находките са открити при теренната работа на чешкия учен Карел Шкорпил в региона на Русе

Това е уникална колекция, състояща се от артефакти от фондовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Регионален исторически музей – Русе. В този си вид тя ще се покаже пред посетители за първи път. Част от експонатите вече са излагани като тематична изложба в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей, друга част никога не са ставали достояние на аудиториите.
Археологическото наследство, оставено от Карел Шкорпил, е от съществено значение и с висока стойност за изграждане на цялостен разказ за развитието на Русе и Поломието през вековете. Темата обвързва различните аспекти от развитието и изграждането на културния пейзаж на региона през отделни периоди с неговия съвременен облик като се създава обвързаност с общото европейско наследство. Изготвянето на каталог с предмети от дейността на Шкорпил, ще презентира първите теренни находки от русенско и тяхната значимост за последващите научни разработки в полето на археологията.
Създаването на каталога е поредната активност, която извежда на преден план знанието за дейността на Карел Шкорпил, след разпространението на книгата „Опис на старините по река Русенски Лом“.
Реализирането на каталог ще предостави още един начин за комуникация с местното наследство като в същото време го проектира в контекста на европейските културни практики в миналото и днес.