Регионален исторически музей – Русе извърши идентификация на движими културни ценности по договор, сключен с Община Стражица

Договорът е сключен по проект „Проучване, съхраняване и социализация на културно-историческо наследство в община Стражица“.
Русенският музей извърши идентификация на 150 етнографски предмета. Част от тях са покана за сватбата на Ангел Каралийчев, няколко икони, гъдулка с лък, три броя дървени ракли, различни дрехи и килими, 10 броя ордени и медали, стомна, бъклица и други. Предметите са закупени от община Стражица с цел включването им и разширяването на регистрираната музейна колекция към общината.
Проектът на община Стражица е спечелен по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. към Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.