Работна среща по проект #RomansWineDanube събра участници от 13 държави в унгарския град Ниредхаза.

Партньорите, сред които е и Регионалният музей в Русе, планират да направят по-видими туристическите места по Дунав, представящи римско наследство. Необичайно, но комерсиализацията и геймификацията ще се използват активно, за да се достигне до нови потребители. Проектът предвижда надграждане на съществуващите фестивали, като Римски пазар на Сексагинта Приста, както и създаване на нови фестивали в Печ и Зайчар. Всички инициативи са обвързани и с темата за виното, като основен символ на античната култура. Проектът е разработен в подкрепа на европейският културен маршрут “Пътят на римските императори и Дунавският път на виното”.
Прилагането на концепциите за туристически хъбове, разработването на поддестинации и създаването на широки мрежи от партньорства, представи проф. Горан Петкович от Белградския университет по време на работната среща. Русенският музей ще използва този модел, за да повиши видимостта и знанието за римското наследство в региона. Ще бъде търсена връзка между античната крепост “Сексагинта Приста” и долината на река Русенски Лом, като паралелно с това ще бъдат установени контакти и ще се насърчават взаимодействия между местни власти, културни институти и различни общности.
“Римските императори и Дунавския път на виното за теб” е важен пътеводител в света на римското наследство бе представен по време на работната среща в Ниредхаза. Водачът има над 300 страници и описва двете основни направления – по Дунав, от Хърватия до България и по Адриатика. Нашата страна е представена от Русе и Сексагинта Приста, с текст на д-р Искрен Великов.
„Съдържанието включва планиране на пътуване, проучвания и нови обиколки, създадени от професионални туроператори. Въпреки че основният акцент е върху римското присъствие и винените региони, важен елемент от историята са градовете, които дават своя ценен принос за представянето на различни форми на културно наследство“, споделя в пътеводителя проф. Николай Ненов.
Екземпляри от водача ще бъдат налични в Туристическия информационен център в Русе, в регионалната библиотека и музея.
This text supported as part of #RomansWineDanube, an Interreg Danube Region Programme project co-funded by the European Union.