В сряда, 9 февруари, от 18.00 ч. в зала „Русе“ на Регионален исторически музей – Русе се откри пътуващата фототипна експозиция „Българските паметници под закрилата на ЮНЕСКО“.

Проектът е реализиран от Държавния културен институт и с експертната подкрепа на Националната комисия за ЮНЕСКО в Министерството на Външните работи, по повод отбелязването през изминалата година на 65 години от българското членство в ЮНЕСКО и 75 години от основаването на организацията.
Събитието дава своеобразно начало на отбелязването през 2022 година на 50-годишнината от приемането на Конвенцията за световно наследство.
Паната в изложбата разкриват седем обекта, представящи културното наследство на България, два обекта на природното наследство и един сериен обект, в който участва и България. Посетителите на Регионален исторически музей – Русе ще могат да се насладят на гледки от вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ като част от сериен обект на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Ивановските скални манастири, Природен резерват „Сребърна“, Свещарската гробница, Мадарски конник, Национален парк „Пирин“, Боянската църква, Казанлъшка гробница, Старинния град Несебър и от Рилския манастир. Те са представени чрез професионални художествени фотографии и триезични научно издържани текстове. Повечето от фотографиите в експозицията са на авторитетния фотограф Иво Хаджимишев. До този момент експозицията е представена успешно в Париж, Тунис, Подгорица, Котор, Пловдив, в София в Музея за туризъм и в Културен институт – Красно село, в Казанлък. Подготвени копия има за Германия и Хърватия.
Събитието ще се проведе при спазването на всички противоепидемиологични мерки. Изложбата може да бъде разгледана до края на март 2022 година.