От 15.00 ч. днес, 30 октомври, специалисти от Регионалните музеи в Русе и Силистра ще направят промоционален тур по местата на памет, свързани с българските евреи.

Маршрутът ще се проведе в Силистра, а началната му точка е Археологическият музей в града. Събитието е част от проект, посветен на 80 години от спасяването на българските евреи, който се реализира от музеите в двата крайдунавски града с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
Промоционалният тур е част от разработени културни маршрути, свързани със съхраняване на знанието за българските евреи на територията на градовете Силистра и Русе. Идейната концепция разгърна експертния потенциал на екип от историци, етнографи, специалисти по комуникации и куратори от музеите в двата града, които в продължение на няколко месеца извършиха теренни проучвания на градските пространства, за да систематизират ключови топоси, обвързани с живота и дейността на общността. Паралелно с това бяха реализирани и поредица от интервюта с евреи, а техните разкази от първо лице допълват теоретичните постановки като правят съдържанието по-близко, разпознаваемо и достъпно за аудиториите, а повествованието динамично и адекватно към възприятията на съвременната публика. Така формираните културни маршрути ще бъдат интегрирани в екскурзоводските услуги на музеите в Силистра и Русе, което ще обогати техния съдържателен репертоар.
Културните маршрути намериха своя визуален израз в създадените за целта дипляни. Информационните материали ще се раздават безплатно в музеите и благодарение на тях заинтересованите ще могат да обхождат местата и самостоятелно без участието на екскурзовод.
Във вторник, 31 октомври, от 11.00 ч. културните маршрути и издадените дипляни ще бъдат представени в Пресклуба на БТА в Силистра.
Предстои промоционален тур, свързан със знанието за евреите, да бъде направен и в Русе.

Снимките визуализират моменти от теренните проучвания на екипа по проекта в град Силистра.