Екологичното проучване на прилепите в горски местообитания в Североизточна България ще представи уредникът в отдел „Природа“ Красимир Киров.

Презентацията ще се проведе в четвъртък, 16 февруари, от 18.00 ч. в Историческия музей. Представянето има за цел да покаже как климатичните промени и дейността на хората променят поведението и разпространението на няколко вида прилепи – Нощник, Широкоух прилеп и Средиземноморско прилепче. Въз основа на направените от него многобройни теренни проучвания, Красимир Киров изследва и сравнява видовото многообразие, изучава летателната, денонощната, хранителна и социално-комуникативна активност на летящите бозайници, акцентира върху необходимостите към местата за размножаване, временните и постоянни убежища. По този начин се извлича информация и се формулират изводи за тенденциите в разпространението на прилепите и влиянието на заобикалящата среда за тяхната популация, което е важно условие за опазване на видовото разнообразие.