Проект на Регионален исторически музей – Русе получи подкрепа от Министерство на културата в сесията за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Проектът „Аудио-театрален гид. Иновативно представяне на музейно съдържание“ предвижда създаването на аудиогид за експозицията на Екомузей. Аквариум и е дело на уредниците Венцесла Петков и Катерина Илиева. Гидът ще бъде с атмосфера, разказ със съпътстващо озвучаване с привнесен драматизъм и акцентиране върху важното по подходящ начин. За целта ще бъдат използвани уменията на актьори, композитори и режисьори, които ще създадат от всяка тема един кратък, но запомнящ се, аудиотеатър. Всяка тема ще представлява кратък, до три минутен аудиоспектакъл. Както всички подобни продукти и този ще е с възможност да се избират конкретните теми според начина на обхождане на експозицията на Екомузей. Аквариум. Всяка тема ще е номерирана с уникален номер. Предвижда се създаването на 13 теми с продължителност от 3 до 4 минути всяка. Продуктът ще бъде изработен на пет езика – български, английски, румънски, френски и немски език. Самият аудиогид ще бъде достъпен след сканиране на генериран QR код, разпечатан върху рекламна картичка.
Концепцията за аудио гида е готова и вече качена в сайта на музея. Остава да се изработи съдържанието и да бъде качено в съответните секции за различните езици. Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат изпълнени до края на месец март 2023 г.