Ученици от Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ в Русе се включиха в образователно занимание на тема опазването на река Дунав.

Как да опазваме водите на река Дунав, кои са основните замърсители и какво е въздействието им върху живите организми, обитаващи нейните води, бяха сред основните акценти в образователното занимание проведено в Екомузей с аквариум. В него се включиха ученици от Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ в Русе. Занятието се ръководи от екип на Асоциация за дивата природа е.V. (AWP) – немска неправителствена организация, която осъществява проект, наречен Ден на река Дунав, в рамките на който се реализират поредица от обучителни модули в държавите по поречието на голямата река. Преминали през училища и институции от Германия, Австрия, Сърбия и Румъния, асоциацията намери своя естествен партньор за България в лицето на Екомузей с аквариум.
Заниманията се проведоха изцяло на английски език. Освен за опасностите от замърсяването с пластмаси, обучителите и децата говориха за държавите, разположени на реката, за хората и техния начин на живот, дунавската идентичност, биоразнообразието и естествените местообитания. След дискусиите, свързани с Дунав, учениците от „Леонардо да Винчи“ се впуснаха в поредица от предизвикателства в зелената каравана на проекта – своеобразна подвижна лаборатория за знания, която бе позиционирана в Лапидариума на музея. В поредица от игрови елементи младите хора търсиха кодове, отключваха секретни пространства и намираха съдържание, което им помагаше да финализират успешно отправените провокации.