Изследването е реализирано по проект „Музей в постковид: от идентифициране към съучастие на аудиториите“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Публики“ 2022.

Знаят ли музеите кои са техните посетители?
Какви са очакванията на публиките към съвременните музеи?
Съобразяват ли местата на памет репертоарните си програми с желанията на своите потребители?
В каква степен аудиториите участват във формирането на културните политики на институцията?
Доколко теоретичните постановки на Новата музеология намират своето приложение в реалната практика?
Теренното проучване представя наблюдения и анализ на нагласите и желанията на посетителите при пребиваването им в пространствата на Русенския музей.
Анкетирани са 347 човека в периода януари-юли 2023 г.
Изследването е реализирано по проект „Музей в постковид: от идентифициране към съучастие на аудиториите“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Публики“ 2022. А резултатите от него можете да откриете в секция “Колекции и каталози” -> “Дигитални колекции” или тук.