Св. Йоаким, Патриарх Търновски е важен политически деец, положил основите на Ивановските скални църкви, оглавил Търновската Патриаршия през Второто българско царство.

По този повод в четвъртък, от 18.00, в Историческия музей ще бъде открита изложбата „Светците от долината на Русенски Лом – покровители на два православни народа“. Автор е уредникът Евгени Георгиев.
Изложбата представя долината на река Русенски Лом като своеобразна местна Света гора – култов център, чиято важност е от значение за българи и румънци. Обозначени са отделни места, обвързани с изявите на местни светци, като се описват скалните обители и живота на светеца.
Скалните църкви се появяват през Късната античност, има ги преди и след приемането на християнството в България. Изживяват истински възход през Второто царство (XII-XIVв.), а някои от тях просъществуват и до днес.
През вековете с манастирите от долината на Русенски Лом са обвързани важни духовни водачи като Св. патриарх Йоаким I, Св. Димитър Басарбовски, Св. Теодосий Търновски, Св. Теофана Басараб, Св. Софроний Български, Св. Сергий Къпиновски, както и светият отец Антони от Крепчанския манастир.
Това е първата изложба, създадена на български и румънски език от Русенския музей, като заявка, че ще пътува, за да потърси интереса на северните ни съседи.
На същия ден, 18 януари, музейните педагози ще проведат и занятие от образователната програма на музея „Русезнание“ с четвъртокласници от училище „Иван Вазов“ в Русе. Те ще работят по тематичното помагало на музея, посветено на личността и делото на Св. Йоаким и светостта и значението на Ивановските скални църкви. Заниманията обхващат активности, свързани с разказите за манастира „Св. архангел Михаил“ – неговото създаване, социализиране и разрастване през годините, сведения за автентичните стенописи – образци на Палеологовия стил в изкуството на Балканите, както и факти около провъзгласяването на Търновската патриаршия и въздигането на първия български патриарх на Второто българско царство – Йоаким. Познавателните игри и въпроси от помагалото препращат към средновековното богатство на региона и разкриват елементи от културата, вярванията и начина на живот на хората през средните векове. Учениците ще се запознаят със знака на ЮНЕСКО и важността от приобщаването на обекта Ивановски скални църкви към световната организация.