Проектът на Регионален исторически музей – Русе за теренни археологически проучвания и теренна консервация в Средновековен град Червен за 2024 г. бе одобрен за финансиране от Министерство на културата на Република България.

През настоящата година, археологическият екип ще продължи разкриването на Междинната крепостна стена на западния хълм на Червенския скален рид.
Съществуването на укрепителното съоръжение бе потвърдено по археологически път през 2023 г., когато бе разкрит сектор с дължина от 20 м, разположен югоизточно от Църква №16. Въз основа на откритите находки се установи, че Междинната крепостна стена е изградена в първите години след османското завоевание на Червен през 1388 г. Самата сграда на Църква №16, разположена по протежение на главната улица на Червен, е била включена в структурата на укрепителното съоръжение.
Археологическите проучвания на Червен през 2024 г. ще се проведат през месеците септември и октомври, а археологическият екип включва специалисти от Русенския музей, от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, от Павликени и Сливен, както и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Русенски университет „Ангел Кънчев“.