Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове е подредена в Исторически музей – Петрич.

Експозицията „Природа в риск. Интерактивна образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни“ е реализирана от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата. Концепцията е на уредниците от отдел „Природа“ на Русенския музей – Венцеслав Петков и Красимир Киров.
Официалното откриване на изложбата ще се състои на 18 октомври (вторник) в Исторически музей – Петрич.
Изложбата е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Касетите служат както за експозиционна мебел, така и за поставяне на интерактивни дисплеи и табла. Изложбата илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях. Тя насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб.
През 2019-а година Министерството на околната среда и водите предоставя на музея в Русе три палта от кожа на защитени видове – видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES. Тези експонати са станали основно ядро за създаване на изложба, която да постави фокус върху нерегламентирани форми на притежание на растителни и животински видове, както и върху формиране у посетителите на щадящо отношение към природата.
Изложбата показва екзотични артефакти от фондовете на отделите „Природа“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“ на РИМ – Русе. Експонатите образуват тематична колекция с примери от цял свят, която притежава рядко многообразие. Всички те изграждат последователен музеен разказ, който дава възможност да се представят проблеми, рискове и форми на отношение към животинското многообразие.
До сега изложбата е гостувала в РИМ – Търговище, РИМ – Плевен, ИМ – Тутракан и РИМ – Смолян. Изложбата е показвана и във Велико Търново в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води, където местните експерти са потърсили училища като са адаптирали експозицията към местни специфики – защитени растения и животински видове. Чрез „Природа в риск“ специалистите са успели да привлекат вниманието на близо 500 посетители от Велико Търново към темите, развити и онагледени в изложбата.
Посетителите на ИМ – Петрич ще имат възможността да се запознаят с експонатите в изложбата от 18 октомври 2022 г. до 31 януари 2023 г.