Международно преброяване на белия щъркел се провежда тази година, през месеците юни и юли в България, в общо над 5000 населени места.

Това е мащабно природозащитно събитие, което по традиция се случва на всеки 10 години в над 40 страни по света. През 2024 година е осмото поред*. Координиращата организация на събитието е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), а представител на Регионален исторически музей – Русе е уредникът от отдел „Природа“ Венцеслав Петков.
Той се включва в преброяването с помощта на доброволци, като целта е да бъдат обиколени всички щъркелови гнезда за описване на възрастните птици и техните малки. Ще бъде събрана информация и за: местонахождението на гнездата; незаети гнезда и застрашени такива, които в последствие ще бъдат обезопасени с финансовата подкрепа на заинтересованите институции. Освен установяването на бройката на птиците, цел на преброяването е и идентифициране на заплахи за вида. Констатирани дотук през годините са индустриализацията, монокултурността и химизацията в селското стопанство, изчезването на влажните зони, където щъркелът най-често намира прехраната си, опасните електрически стълбове. Щъркелът е една от птиците, които живеят най-близо до хората и е чувствителен индикатор за състоянието на околната среда.
В Европа се намира основния гнездови ареал на белия щъркел. А през територията на България — над Странджа и по бреговата ивица на Черно море, преминава един от главните маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка – Via Pontica. От средата на месец август до средата на месец септември по него се наблюдава преминаването на над 80% от популацията на белия щъркел в Европа.
*Първото преброяване на белия щъркел е организирано през 1934 г. по инициатива на Германия, а страната ни се включва през 70-те години на миналия век. Организатор е BirdLife International, а БДЗП е координиращата организация за България. Основен партньор на БДЗП в преброяването е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).