Автор: Елисавета Багряна
В: За вас, деца, любими, изд. Къща „ПАН`96”, С., 2000 г., с. 15.

Тази пъстра мартеничка
баба ми я върза —
за да съм кат лястовичка
пъргава и бърза.

Както тя е от коприна
бяла и червена,
да съм цялата година
бяла и червена.

Лястовичка като видя
или щъркел — бърже
при трендафила да ида
да му я завържа.

И да стана аз тогава
хубава, голяма,
весела, засмяна, здрава,
Също като мама.

Из „Търкулната годинка“ (1931)