Автор: Елин Пелин
В: Стихотворения за деца. Изд. „Скорпио”, С., 2015 г., с. 45.

Ей, Скорец,
първи пролетен
свирец,
що ни водиш
пролетта,
мартеничка
ти плета
от коприна
разноцветна!
Синята е
за небето,
зелената —
за полето,
на цветята —
шарената,
жълтата
и алената!