Автор: Йордан Стубел
В: Листило клонче. Стихотворения, Поемки. Весели истории. Изд. „Български писател”, С., 1983 г., с. 15.

В нашта пролетна градина
цъфна алена коприна,
цъфна жълта и пембяна
на игличина поляна,
Баба Марта я наплете
със пискюлчета и цвете,
и навърза по кошари,
на овчарки и овчари,
на кълнилите ечмени —
да са росни и зелени,
по егреци, по лозята,
на горите по листата,
по широки равни двори,
по хамбари и обори —
да са пълни тежки крини,
плод да има по градини,
та да пеят от душица
всички български дечица,
да дочакат ранобудни
нови мартеници чудни.