Независимо, че по-голямата част от работата в музеите е невидима, тя е свързана с дейностите по опазване, изучаване и представяне на стотиците хиляди експонати в музея, както и на множество важни места на памет, музеите имат и своите публични дейности.

Нашият публичен музеен продукт за 2021 г. се измерва с:
Нови експозиции за Средновековния Червен и Ивановските скални църкви
42 културни събития през годината
20 изложби – в Русе и гостуващи
40 публикувани научни статии
Работа по 19 проекта
35 изследвания на терен
10 места за археологически проучвания
900 нови идентифицирани експоната
53 000 посетители (66% от 2019 г.)

Едновременно с това музейните специалисти са работили с множество други експонати, фотодокументирали са ги, изучавали са ги, пренасяли са ги и са ги охранявали, пръскали са откритите площи срещу насекоми, косили са треви и бурени, търсели са начини да бъдат по-добри в своята професия. Трудът на музейните експерти е зле оценен. Музеите сякаш не са важни за мнозина, но без музеите всички ние няма да имаме места за общуване с изкуства и културни наследства, които са ни нужни днес, за да покажем пред останалите кои сме ние и да живеем по-добре. Музеите не само съхраняват, те произвеждат културен продукт – на за себе си, а за обществото като цяло. Тъкмо затова имаме нужда от подкрепа в своите искания – за да покажем, че музеят е важен за съвременното българско общество.