Изложбата „100 години Николай Боев“ гостува в Регионален исторически музей – Русе.

Експозицията ще бъде открита в Екомузей с аквариум в понеделник, 06 март от 18.00 ч. и ще остане до 31 март 2023 г.
Николай Боев е известен зоолог, орнитолог, учен от световно равнище, основоположник на опазването на природата и околната среда в България. Освен това той е сред първите илюстратори на научни издания у нас и автор на голям брой карикатури на учени от цял свят.
Изложбата е създадена от Регионален исторически музей – София в партньoрство с Националния природонаучен музей при БАН и ДАФНИ, благодарение на проф. Златозар Боев, син на Николай Боев и притежател на негови оригинални илюстрации, проекти, скици, шаржове, документи.
В изложбата са показани избрани оригинални илюстрации, карикатури, декоративни проекти, рисунки, съхранени и предоставени от семейството. Към тях има табла с фотографии, кратки биографични данни и информация за важния принос на Николай Боев.
Изложбата ще открие проф. Златозар Боев. Той ще презентира новото издание на книгата „Песента на чучулигите“ и ще говори и по темата „Бележити български орнитолози на ХХ век“.