Изложбата може да бъде видяна в зала “Русе” на Историческия музей.

Експозицията е на уредниците Кремена Тодорова и Диана Ботева от отдел „Нова история“ на Регионален исторически музей – Русе.
Още преди Освобождението в Русчук се откриват Земеделски каси, които подпомагат местния бизнес и производителите. Поради големите възможности на Русе като пристанищен и търговски център, в първите години след Освобождението се откриват първите банкерски къщи, клонове на банки, спестовни каси и застрахователни дружества. В края на 1881 г. в Русе е основано Акционерно и спестително дружество „Гирдап“ – първата в България частна банка, а през 1884 г. банков клон отваря и Българска народна банка. Сред основателите на първите кредитни учреждения са представители на русенските делови среди. Първото българско застрахователно дружество „България“ е основано в Русе в края на 1890 г., а Българска търговска банка е първата в страната търговска банка, създадена с изцяло български капитали. В изложбата се проследяват връзките между индустрията и финансовия капитал, виждат се връзките между отделните банки и конкретни инвестиционни проекти в Русе. Така например Спестовно дружество „Стремление“ отпуска парите за изграждане на Доходно здание в центъра, превърнало се в емблематична сграда на града.
Изложбата представя по-важните финансови институции в Русе в периода от Освобождението до 1944 г., период, в който в града са съществували около 150 финансови институции.