Днес, 05.11.2021 г. (петък), пред Историческия музей бе представена изложбата “Русенската търговско-индустриална камара в стопанския живот на Русе”.

Експозицията е дело на уредниците от отдел „Нова история на България“ Кремена Тодорова и Диана Ботева. Изложбата може да бъде видяна в зала “Княз Александър I”.
Появата на Първата българска частна търговска камара като свободно сдружение на търговското и индустриално съсловие носи със себе си отпечатъка на новото време и посочва необходимостта от създаване на подобни организации в България.
Търговско-индустриалните камари се учредяват след като Осмото народно събрание приема законопроекта, внесен от тогавашния министър на търговията и земеделието Иван Евстатиев Гешов.
Ролята на камарите е важна и разнообразна. От една страна те дават възможност на търговците, занаятчиите и индустриалците да защитават своите интереси, а от друга – улесняват правителството с мнения и съвети.
Русенската търговско-индустриална камара се налага като необходима стопанска институция за голям регион от територията на България. Камарата успява да мобилизира усилията на местното, стопански активно население и се превръща във форум на демократичен диалог за избор на пътища към стопанския възход на страната. Работата ѝ в областта на професионалната просвета показва пряка ангажираност за създаването на професионални учебни заведения и тяхната издръжка.
Изложбата може да бъде посещавана при спазване на всички мерки, предписани от Министерството на здравеопазването.