Изложбата показва лули, аксесоари за тях, издания и схеми, принадлежащи на д-р Десислав Гечев.

Зад витрините са изложени над 100 лули, групирани в няколко раздела – дизайнерски лули, лули от бриар (дърво, използвано за изработката им), старинни лули от 18 век, мини лули, лули от морска пяна, метални, керамични лули и лули с инкрустация. В експозицията присъстват и лули от Русчук от 19 век, които са от фонда на Русенския музей. Посетителите могат да видят и лула, автопортрет на д-р Гечев, както и такава с глава на куче – един от първите екземпляри, които авторът е изработил. Експонатите са необичайни, любопитни и се характеризират с изключително разнообразие – някои от тях са богато орнаментирани и съдържат стилизирани животински и растителни мотиви, знаци, фини украси от метал, а други са изчистени и стилни. В изложбата могат да бъдат видени още различни по дизайн поставки за лули, калъфи за съхранение, както и тематични книги.
Авторът на изложбата Десислав Гечев изработва лули, може да разказва много за тях, дори дисертационният му труд, с който е придобил научната си степен доктор, е бил посветен на тази негова страст. В зала „Княз Александър I“ е показано и видео, което визуализира етапите за изработване на лули.
Паралелно с експонатите, изложбата разказва за историята на тютюнопушенето и лулите, въздействието, което актът на пушене на лула оказва върху човешките сетива, производството, структура и материали, дизайни.
Изложбата „Лула, дизайн и дим“ на Десислав Гечев ще остане в Историческия музей до месец април. Експозицията е част от политиката на музея да предоставя експозиционни площи на неспециалисти, които да показват пред публики своите колекции, сбирки, чрез които да разказват за интересите си. През миналата година бяха уредени три подобни изложби.