В зала „Русе“ на Историческия музей може да бъде видяна изложбата „Братя Шкорпил – пазители на историческата памет“ на Регионален исторически музей – Варна.

Това е иновативен художествен проект, който представя неизвестни и малко познати факти, документи и фотографии, свързани с живота и научната дейност на братята Карел и Хермин Шкорпил.
Изложбата е изградена от отделни модули под формата на кубове, които могат да бъдат поставяни в различни конфигурации. Модулите могат лесно да се разместват или завъртат. На всяка от петте страни на кубовете са показани изображения – карти, планове и скици, придружени от кратки текстове. Тяхната цел е да информират и същевременно да осигурят достъп до различно мултимедийно съдържание. То става достъпно чрез мобилни устройства /таблети, смартфони/. Връзката с интернет и QR-кодовете позволяват бърз и лесен достъп до информация, налична във виртуалното пространство.
Структурата на експозицията позволява лесно да бъде допълвана като предстои към нея да бъде присъединен и трети модул. Първият куб представя научната и обществената дейност на братята Шкорпил във Варна и региона. Вторият куб информира за работата на учените в различни части на страната, а третият, който ще бъде организиран в партньорство с други музеи в България, ще презентира интересите на Шкорпил, свързани с естествените науки.