Негов автор е г-жа Ренета Рошкева, уредник в отдел “История на България XV-XIX в.”.

Книжното тяло пресъздава албума на фамилията Искович като се проследяват в хронологичен ред промените, настъпили в социалния живот по онова време. Те са допълнени от свидетелствата на спомените, съхранени в писмата, разменени между две дами – Хилда Искович/Джордан и нейната приятелка Мара Малчева.
„Албумът Искович“ е свързан с новото проучване на уредника от отдел „История на България 15-19 в.“ Ренета Рошкева. Изследването е продиктувано от интереса ѝ към семейството, личността, живота и дейността на един от основателите и главен двигател на фирмата за производство на бои и лакове от началото на ХХ в. – Алберт Искович, както и на сина му Александър Искович. През 1903 г. Алберт Искович създава предприятието „Искович & Леви“, което в периода на национализацията е преименувано на „Гаврил Генов“, а от 1990 г. вече е известно като „Оргахим“ ЕООД. Въпреки мащабната за времето си дейност, той и семейството му са малко познати на широката общественост днес. Музеят работи със запазени фотографии, които обхващат широк диапазон от живота на семейството – от 1931 до 1985 г. Кореспонденцията между двете дами – Хилда Искович, съпруга на Александър Искович и приятелката й Мара Малчева, съпруга на инж. Петър Малчев (електрифицирал Русе) разкриват подробности за дома, порядките и хората, с които общуват. Това свидетелства за динамиката на отношенията в определен кръг от общество – заможни, перспективни, влиятелни и следващи модели на поведение, характерни за посочения времеви отрязък.
Освен отпечатването на албум, писмата и снимките са дигитализирани и качени в облак, достъпен чрез сайта на русенския музей.
Проучването стана възможно по проект „Албумът Искович“ – дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и интерпретация на наследство“, реализиран по Програма “Знание и растеж” на Фондация “Русе-град на свободния дух” с подкрепата на “Еконт Експрес” ООД.