Днес от 11:00 часа в Екомузей. Аквариум – Русе се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Аз гарантирам за теб“ на Регионален исторически музей – Русе.

Финансирането по проекта се осъществява по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд “Култура”. Партньори на музея в Русе са Природонаучния музей в Пловдив и Аквариума във Варна. Отпуснатите средства са в размер на 38 018,30 лв.
Проектното предложение включва създаване на инфо точки в три музея в България – Екомузей. Аквариум – Русе, Природонаучен музей – Пловдив и Институт по рибни ресурси – Варна. Те са поставени на видно място във всеки от трите музея и представят видеоматериали за другите два музея. Общата цел на музеите е да привлекат, задържат и развият нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства. Гостите на един от музеите ще посетят предложените им други обекти.
Стратегическото направление е насочването на публики, които са били доволни от продуктите на един от музеите, като публики на друг музей в страната, т.е. да се разширят публиките на най-малко три музея със сходна тематика в страната, чрез обединяване на усилията, сътрудничество и иновативни технологии. Така хилядите посетители на Екомузей. Аквариум – Русе ще се превърнат в потенциални посетители на поне още два музея. В двата музея, рекламирани във фоайето на Екомузей. Аквариум – Русе ще има еквивалентна инфо точка, която ще насочва по идентичен начин посетителите към другите два музея. Така, като за начало, три от водещите музеи с природонаучна насоченост ще се обединят в стремежа си за обогатяване със знания и формиране на положително отношение към дивата природа, ще привлекат нови аудитории. Сътрудничеството между трите институциите ще доведе и до обмяна на опит и стремеж към усъвършенстване на екипите. Реализирането на този проект би могло да се използва за мултиплициране на този опит между други музеи и културни институции в страната, което ще гарантира създаването на единен по своята същност национален културен продукт.
Периодът на реализация на проекта беше от септември 2022 г. до края на януари 2023 г. През това време бяха заснети кратки видеа по различни направления за всеки от трите музея. Тези направления представят различни зали/ теми/ отдели на дадения музей. Едно от направленията представлява история на дадения музей, а друго показва начините за стигане до сградата на музея, както и важни аспекти като места за паркиране и други подобни. Когато посетителите на другите два музея видят видео представянето, те биха посетили при следващо пътуване някой от тези музеи.
Видеата бяха внедрени в интерактивни киоски, които бяха монтирани във всеки от трите музея. В Екомузей. Аквариум – Русе инфоточката вече функционира и може да бъде разгледана във фоайето на музея. Предвижда се съвсем скоро инфо точките да функционират и в другите два музея.