Проектът се осъществява по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Форумът се провежда в град Сараево, Босна и Херцеговина. Срещата е планирана като учебно взаимодействие между ключови участници в музеите. Гост-партньорите предварително ще определят темите за бъдещото ангажиране на културните институти в управлението на археологическите паркове. Планираното събитието ще се проведе чрез семинари, лекции, кръгли маси и посещения на музеи. Русенското представяне ще покаже развитието на Средновековния град Червен от археологически обект към археологически парк. Процесът е сложен и дълъг. За неговото реализиране са необходими множество партньори, които да споделят отговорността за представяне на местното археологическо наследство. „Най-големият ни проблем е представата, че щом обектът е на музея, то отговорността за споделянето на наследството е единствено наша“, казва проф. Ненов. С помощта на план за изграждане на местен археологически парк русенският музей разчита да намери заинтересовани хора или групи, с които да се изградят партньорства, водещи до общи ползи. Примери за подобни ползотворни взаимодействия са организираните на Червен джаз и класически концерти.
На срещата в Сараево ще бъде демонстрирано и ново приложение за смартфони – безплатна игра за Средновековния Червен, която в момента е в процес на разработване, след което ще бъде достъпна за всички посетители на обекта.