Поводът на работното посещение е проект, по който работят в момента.


Двама френски изследователи посетиха Регионален исторически музей – Русе,
във връзка с проект за нов прочит в корпус на всички латински и гръцки надписи,
свързани с войници в римската армия през късноримския период (4 век) в Дунавските и
Балканските провинции. За целта проучвателите ще посетят различни музеи в
България, Румъния и Сърбия. Идването им в Русе е свързано с три надгробни плочи от
русенския музей – едната е в Лапидариума на Историческия музей, втората е изложена
в Римска крепост „Сексагинта Приста“, а третата е вградена в стена на сградата,
известна като Къщата на Иван Стоянов (Соларя) на ул. „Княжеска“ № 5. Паметните
плочи са инвентирани във фонд „Античност“ на Регионален исторически музей – Русе.
Водещият специалист от проучвателите е Дан Дана. Той е изследовател в CNRS,
Лион (Център HISOMA “Histoire et Sources des Mondes Antiques”, UMR 5189).
Интересите му са в сферата на античната епиграфика и ономастика на тракийското
население през римската епоха. Вторият експерт е Максим Емион. Той е изследовател
от Университета в Шамбери, Франция. Предстои публикуването на всички надписи,
когато ще станат ясни стотици имена от миналото, които ще отбележат произхода на
римските войници в тази част на света.