Регионален исторически музей – Русе получи дарение от Стефан Колев – дългогодишен член на групата на русенските реставратори-художници.

Той предостави на музея три цветни проекта, ръчна изработка, за възстановяването на Концертната зала в оригиналния ѝ вид – таван с пластична украса и стени с арки и колони.
Дарението включва и два албума, съдържащи фотоси от процеса на консервация и реставрация в началото на 80-е години на ХХ век, на три емблематични русенски сгради – Търговско-индустриалната камара (днес – Регионална библиотека „Любен Каравелов“), Немското училище и протестантски пансион (бивше Музикално училище, днес – Нумизматичен музей) и къщата на Моско Калми (бивш Дом на русенските писатели).
Към албума за сградата на бившето Музикалното училище е и една снимка с участници в реставрацията – от ляво надясно: Божидар Йорданов, Стефан Колев и Елена Ставракова.