Днес се проведе среща между д-р Наталия Константинова, ръководител на Тамбурашкия оркестър в Русе и проф. д-р Николай Ненов, директор на Русенския музей, които обсъдиха възможностите за съхраняване на знанията и уменията на Тамбурашкия оркестър.

Проф. Ненов предаде на д-р Константинова грамота от министъра на културата проф. Велислав Минеков. Грамотата се дава за участие и номинация в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2022 г. Пред миналата година Русенският музей подаде кандидатурата „Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в град Русе“ като елемент от регистъра в категория „Изпълнителски изкуства“. За съжаление Фаркашкият тамбурашки оркестър при Общински детски център за култура и изкуство не беше одобрен за живо човешко съкровище. „По мое мнение Комисията не беше подготвена да избере елемент от културното наследство на града. Практиката показва, че за живи човешки съкровища кандидатстват предимно елементи от домодерната, селска, култура.“, заяви проф. Николай Ненов.
В момента се работи по създаването на нов документален филм за Тамбурашкия оркестър от РТВЦ – Русе. Продукцията ще демонстрира приемствеността между поколенията. „Тамбурашкият оркестър притежава всички качества на нематериално културно наследство, тъй като е жив приемник на старата слава на Русе.“, убеден е проф. Ненов.
Регионален исторически музей и Тамборашкият оркестър ще продължат да работят за съхраняването на уникалния и единствен в България ансамбъл, защото той е живото културно наследство на Русе от XIX век.