Екомузей с аквариум ще покаже изложбата „Поглед към гнездото на скалния орел“ на Националния природонаучен музей при БАН. Официалното откриване на изложбата ще се състои на 19 март, вторник, от 18:00 ч.

Концепцията на изложбата е на Ивайло Ангелов, докторант в Националния природонаучен музей. В периода 2021-2023 година той изследва скалния орел в България като си поставя за цел да осъществи първото в страната картиране на всички гнездови територии на този вид като паралелно с това проучи заетостта на птиците в семейни двойки, отчете възрастовата им структура, изследва храната им. Това се случва с инсталиране на фотокапан със сензори в обитаемо гнездото на скален орел, който прави 12 900 снимки за период от 45 дни – времето, в което едномесечното орле, отглеждано в наблюдаваната среда, израства и отлита. Изложбата показва именно моменти от развитието на малкото орле – от неговото излюпване до напускане на гнездото.
Проучването на Ивайло Ангелов установява 93 територии, заети със семейни двойки. Наблюденията показват също, че видът е на границата на изчезването в Югозападна България, където са се запазили единични екземпляри.
Изложбата „Поглед към гнездото на скалния орел“ ще остане в Екомузея до 7 април.