На 14 февруари от 18:00 часа в зала „Русе“ на Историческия музей ще бъде открита гостуващата изложба „Откриване на Варненския некропол“. Изложбата е дело на Регионален исторически музей – Варна.

Историята на некропола, с най-старото злато в света, започва с обстоятелствата около откриването му. През м. октомври 1972 година в Западната промишлена зона на Варна случайно е открит некропол от късната каменномедна епоха (4600 – 4350 г. пр. Хр.). Разкопките му се провеждат до 1991 г. Проучена е площ от 6 500 m2. Открити са 308 гроба, 12 колективни находки и 110 единични предмета. Над половината от гробовете са унищожени в древността.
От разнообразните и многобройни гробни дарове във Варненския некропол най-интригуващи за учените са златните предмети. Те са над 3 000 на брой и тежат общо над шест килограма. Открити са само в 62 гроба. Досега за V хил. пр. Хр. другаде не е известна подобна концентрация на изделия от злато.
Дори и днес, пет десетилетия след откриването му, Варненският некропол ярко изпъква с разнообразието на погребалните практики и богатството си сред всички останали синхронни обекти от Европа и Мала Азия. Неговите особености продължават да занимават учените в търсенето на обяснението на “феномена Варна”. Според тях, появата на нови аспекти в социално-икономическото развитие – рударството, металургията и свързания с тях търговски обмен, създава предпоставки за промяната на обществените структури и концентрирането на властта в ръцете на неголяма група хора – тези, които са погребани с многоброен и разнообразен инвентар. Варненският некропол илюстрира този най-ранен етап от зараждането на йерархии на територията на Североизточните Балкани, предхождащ с хилядолетие цивилизациите от Месопотамия и Египет. За съжаление, настъпилите в края на V хил. пр. Хр. климатични промени, спират разцвета на тази забележителна общност и попречват на окончателния преход към ранна държавна структура. Кризата разрушава изгражданата със столетия система от надрегионални връзки за разпределяне и обмяна на суровини и ценности и довежда до разпада на първата европейска протоцивилизация.
Половин век след находката на багериста край Варненското езеро, след тридесетгодишно прекъсване, през 2021 г., Регионален исторически музей – Варна подновява проучването на Варненския некропол. Учените се надяват с помощта на новите интердисциплинарни методи да успеят да разкрият повече подробности за изчезналата общност и детайли за социалната структура и взаимоотношения. Достиженията в областите на генетиката, палеодиетологията и други съвременни дисциплини се използват в помощ на археологията, за да помогнат учените да разберат по-добре нашите предшественици, оставили като наследство най-ранните златни и медни изделия в света. Това може да помогне за осъзнаването на мястото ни в историята и отговорността ни пред бъдните поколения, за които трябва да се опитаме да създадем един по-добър свят. С такава цел е организирана и настоящата пътуваща изложба.