Автор: Дядо Благо
В: Гатанки, 1926 г. (Русев, Стоян. Гатанки / Дядо Благо. София : М-во на нар. просвещение, Библиотека за малките ; № 5).

Майстор Сечко във реката
сапун прави от водата!
Баба Марта го събира,
за един ден го изпира.

Що е то?

(лед)