Шестимата младежи са в града от два дни и вече са част от екипа археолози, извършващ теренни проучвания на некропола при римския форт Тримамиум до с. Мечка.

През следващия един месец британците ще се запознават със стратиграфията на обекта, ще наблюдават и ще участват в разкриването на нови гробни ями, разположени на различни дълбочини в земните пластове, ще изучават и анализират характера на трупополагането и състава на гробния инвентар, който предстои да бъде намерен. При първото си пребиваване на обекта преди ден, студентите се включиха в разпъването на план квадратна мрежа, която позволява коректното пренасяне на информация от терена в археологическия дневник. През следващите седмици младите хора ще бъдат активни помощници на специалистите, ръководени от археолога д-р Никола Русев.
Русенският музей има дългогодишна, утвърдена практика за обучение на чуждестранни студенти, която води началото си от 2003 г. Британските студенти са в Русе по Програма PEATS (Placements in Environmental, Archaeological & Traditional Skills) Archaeology, която се осъществява по Еразъм +. Във времето на пребиваването си в България шестимата младежи ще посетят експозициите на Историческия музей, Римската крепост „Сексагинта Приста“ и Средновековния град Червен. Предвиден е и теренен обход на пещерата „Водна“ край с. Табачка.
В момента екипът археолози на русенският музей извършва спасителни теренни проучвания на обекта при с. Мечка, където през последните седмици са констатирани множество нерегламентирани разкопавания – най-вероятно иманярски набези. Музеят е сезирал компетентните органи, в следствие на което е получено разрешение за спешни разкопки на Тримамиум, а полицията разследва посегателствата над археологическия обект.
Римската крепост Тримамиум е датирана III-IV в. сл. Хр. Част от намерените до този момент находки бяха включени в изложбата „Пазители на пръстените“, в която интерес предизвика изящен пръстен от римско време с гема с изображение на кон, който пасе. Преди седмица „Театрална ваканция в музея“ направи интерпретация на посланията на изложбата със спектакъла „Трите пръстена“, създаден от деца.