Британските студенти, които това лято са в село Бъзовец, проучват под ръководството на д-р Димитър Чернаков селищната могила в местността Адата.

Древното селище е разположено в непосредствена близост до река Баниски Лом, която в миналото е била естествена преграда и е осигурявала безопасност на праисторическите хора. Към настоящия момент археолозите – британски и български студенти, проучват останки от две сгради, както и прилежащи към тях части от огнища, подове, стени, огради от времето на ранната Каменно-медна епоха (4800 – 4600 г пр. Хр.).