Автор: Елин Пелин
В: Стихотворения за деца. Изд. „Скорпио”, С., 2015 г., с.73.

Баба Марта
се накичи
със минзухар
и кокиче…
Овчар в поле
стадо тири,
хороводна
песен свири.
Рипна Марта
ръченица —
като мома
хубавица.
Гарван гракна
от гората,
присмя и се
на играта.
Баба Марта
се разлюти,
клетви сипна му
нечути.
И сърдито
развърте се,
сняг и ветрища
разнесе.
Та изплаши
млади, стари —
всеки скри се
кой де свари.